Budowę domu warto rozpocząć od wyboru odpowiedniej działki. Jednak by ją dobrać należy zaplanować jaka wielkość budynku będzie dla nas odpowiednia. Jeśli myślimy o budowie domu parterowego musimy mieć świadomość, iż będziemy potrzebować nieco większą powierzchnie ziemi.

 

 

Działka wybrana co dalej?

Kolejnym krokiem koncepcyjnym jest przygotowanie dokumentów urzędowych. Skoro mamy już działkę, projekt budowlany odpowiednio przygotowaną adaptację – czyli dostosowanie projektu do warunków terenowych działki, przygotowaną przez projektanta z odpowiednimi kwalifikacjami. Możemy przystąpić do kompletowania i składania dokumentacji w lokalnym urzędzie miasta/gminy.

W zależności od prawa miejscowego konieczne będzie uzyskanie:

 

  • Decyzji o warunkach zabudowy – dla terenów na których nie został przygotowany plan zagospodarowanie przestrzennego (MPZP).

  • Pozwolenie na budowę – konieczne do uzyskania gdy nasza nieruchomość ma uchwalony MPZP jak również po pozytywnej decyzji WZ.

 

Procedury administracyjne trwają określony czas, więc należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na uprawomocnienie się decyzji.

Mamy pozytywne decyzje administracyjne, co dalej?

 

Pozytywna decyzja dotycząca pozwolenia na budowę pozwala nam na podjęcie działań budowlanych. Pozyskujemy z urzędu książkę budowy i możemy startować!  Pierwsze kroki kierujemy do geodety, który zajmie się tyczeniem budynków, w razie konieczności wskazaniem granic działki czy miejscem w którym powinny przebiegać sieci. Po zakończeniu prac geodezyjnych można ruszać z pracami ziemnymi, ogrodzeniem terenu budowy. Ogrodzenie jest obowiązkowym elementem każdej budowy.

Ogrodzenie tymczasowe czy docelowe?

Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Nad ogrodzeniem można pomyśleć już w trakcie załatwiania spraw urzędowych a nawet tuż po zakupie działki, gdyż jego budowa nie wymaga pozwolenia. Kwestią ogrodzenia warto jednak rozwiązań w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zoptymalizować koszty wynajmu koparki, która jest niezbędna do wykonania otworów w ziemi.

 

Ogrodzenie działki budowlanej i rozpoczęcie pierwszych prac ziemnych można uznać na początek fizycznej budowy domu. Kolejne prace budowlane zależne są od projektu budowlanego, który wybraliśmy w pierwszym kroku.